31 martie 2010

CONCURS DE DEBUT LA EDITURA CARTEA ROMANEASCA

Noul concurs de debut la Editura Cartea Romaneasca

Regulamentul Concursului de debut:

Editura Cartea Românească organizează concursul anual de debut, ediţia 2011, cuprinzînd următoarele secţiuni:

•Poezie
•Proză
•Teatru
•Eseu
•Critică şi istorie literară
Lucrările declarate cîştigătoare vor fi publicate. Sînt acceptate în concurs şi manuscrise ale autorilor care au fost incluşi anterior în antologii sau au publicat în volume colective. Manuscrisele (minimum 50 de pagini) vor fi expediate prin postă pe adresa Calea Victoriei nr. 115, sector 1, Bucureşti, cod 010071, în format electronic (C.D.) şi printat (ambele obligatorii), sau vor fi depuse direct la sediul editurii începînd cu 1 septembrie 2010, pînă la data de 31 decembrie 2010.

Plicul va purta menţiunea „Pentru concursul de debut al Editurii Cartea Românească” şi va fi specificată secţiunea la care participă.

Pe plic, nu va fi înscris numele expeditorului, în locul acestuia se va scrie un motto. În interior, se va introduce un al doilea plic sigilat pe care va figura acelaşi motto şi CV-ul autorului. Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază.

Relaţii suplimentare por fi obţinute la telefon 021/319.65.99 sau prin email la adresa: ecr@cartearomaneasca.ro.

Niciun comentariu: